Ψηφίστηκε ο Νόμος Περί Επαγγέλματος των Φωτογράφων

Ψηφίστηκε ο Νόμος Περί Επαγγέλματος των Φωτογράφων

Μετά από πάροδο ???????? χρόνων, σήμερα, η Πολιτεία αναγνώρισε το επάγγελμα του Επαγγελματία Φωτογράφου και Βιντεογράφου κατοχυρώνοντας του συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ο περί Εγγραφής Φωτογράφων Νόμος του 2020 που ψηφίστηκε σήμερα από την Βουλή των...